1 april 2021

April 2021

Op dit moment… …Is het schip weer opgetuigd en is er na het klussen al een paar keer gezeild. …Zin we bezig met de laatste klussen, zodat wanneer de omstandigheden het toelaten, we er helemaal klaar voor zijn.

Momenteel blijft het gezien alle regels omtrent corona nog gissen hoe het (wedstrijd)zeilseizoen eruit gaat zien. De eerste voorseizoenswedstrijden, Skûtsjesilen Langwar en de Mattenschippersrace, zijn geannuleerd. Lemmer Ahoy en de Slach om Heech, die later dit voorjaar zijn, worden vooralsnog gewoon georganiseerd. Ook de IFKS is druk bezig om deze zomer gewoon wedstrijden uit te schrijven. Mocht een volwaardig kampioenschap niet haalbaar zijn, dan wordt er gekeken naar alternatieve invulling. Of te wel, er wordt in mogelijkheden gedacht. Een mooie instelling en een fijn vooruitzicht

Het tuigplan, vervolg…

De vorige editie hebben we jullie al het nodige verteld over het nieuwe tuigplan. Inmiddels hebben we daarin de eerste stap kunnen zetten. Van het geld wat we de afgelopen jaren aan contributie, giften, sponsoring en dagtochten gespaard hebben, hebben we een nieuwe mast besteld bij de firma Boersma in Gorredijk. Zoals het er naar momenteel naar uit ziet, is deze aan het eind van de zomer klaar.

De volgende stap is de aanschaf van een nieuw grootzeil en gaffel. Om dat te kunnen betalen gaan we een crowdfunding houden. Deze start begin mei en gedurende 5 weken zullen we met het team diverse sportieve en ludieke acties ondernemen om aandacht daarvoor te vragen. In lijn met alle corona-regels die er zijn, proberen we deze acties ook online toegankelijk te maken via de website en social media in de vorm van verslagen, filmpjes en live-streams. Een bijkomend voordeel is dat al deze acties ook te volgen zijn voor iedereen die niet in de buurt of de gelegenheid is om zelf te komen kijken.

Kom je ons ook (digitaal) aanmoedigen en steunen?

Blijf gezond en tot snel,

Team Verwisseling